Indikatorrapporten 2018 : Overblikk og hovedtrender

Gjennom 20 år har tallgrunnlaget for det norske FoU- og innovasjonssystemet blitt presentert gjennom de årlige utgivelsene av Indikatorrapporten. Fra og med 2018 blir dette tallgrunnlaget hovedsakelig presentert på nett via følgende adresse: https://www.forskningsradet.no/prognettindikatorrapporten/Forside/1224698172624

Omleggingen er del av en generell trend, hvor nettbasert publisering overtar for papirpublikasjoner. Endringen er også svar på et økende behov for å få tilgang til statistikk og indikatorer så snart det foreligger nye tall. Den nettbaserte Indikatorrapporten blir dermed et levende nettsted med fortløpende publisering av oppdaterte tall og tilhørende analyser. Med nettbasert publisering blir det dessuten mulig å publisere mer stoff og flere perspektiver enn det som var mulig innenfor rammen av papirrapporten.

detaljer

Tittel Indikatorrapporten 2018 : Overblikk og hovedtrender
KategoriRAPPORT
RedaktørKaja Kathrine Wendt
RedaktørEspen Solberg
publikasjonsår2018
isbn978-82-12-03739-7