Strategisk utvikling av studieporteføljen ved Høgskulen i Volda : Et kunnskapsgrunnlag

NIFU-rapport 2018:24. På oppdrag fra Høgskulen i Volda (HVO) har NIFU gjennomført en kartlegging av høgskolens studieportefølje. Høgskolens profil kjennetegnes blant annet av en medieutdanning med stor nasjonal synlighet og rekruttering og et omfattende videreutdanningstilbud. Etterspørselen etter utdanningene ved HVO varierer – lærerutdanningene og utdanningene i sosialt arbeid er viktige for institusjonens rolle i den regionale arbeidsdelingen. Disse utdanningene representerer potensielle strategiske satsningsområder for høgskolen, samt at det er rekrutteringspotensial for dem, både regionalt og nasjonalt. Høgskolen har imidlertid konkrete utfordringer hva gjelder bærekraft, både på institusjonsnivå, avdelingsnivå og innenfor deler av studieporteføljen.

detaljer

Tittel Strategisk utvikling av studieporteføljen ved Høgskulen i Volda : Et kunnskapsgrunnlag
KategoriRAPPORT
ForfatterTerje Næss
ForfatterTrude Røsdal
publikasjonsår2018
isbn978-82-327-0354-8
issn1892-2597