Utdanning som arbeidsrettet tiltak for ungdom med redusert arbeidsevne

Forfattere: Kari Vea Salvanes; Rune Borgan Reiling; Astrid Marie Jorde Sandsør.

Tidsskrift: Søkelys på arbeidslivet.

Abstract:
Denne artikkelen undersøker virkninger av utdanning som arbeidsmarkedstiltak for unge med nedsatte arbeidsevner. Fra og med 1. januar 2004 ble nedre aldersgrense for å få støtte til kvalifisering i det ordinære utdanningssystemet som arbeidsmarkedstiltak hevet fra 22 til 26 år. Regelendringen gjør det mulig å studere hvilken effekt ordinær utdanning har på arbeidsmarkedsutfall blant unge med nedsatt arbeidsevne, relativt til andre tiltak. Reduksjonen i tilgang til støtte til kvalifisering i det ordinære utdanningssystemet som arbeidsmarkedstiltak førte til en lavere andel i arbeid på mellomlang sikt. Imidlertid viskes denne effekten ut over tid og regelendringen førte ikke til endring i andel i arbeid på lang sikt.

detaljer

Tittel Utdanning som arbeidsrettet tiltak for ungdom med redusert arbeidsevne
KategoriARTIKKEL
ForfatterKari Vea Salvanes
ForfatterRune Borgan Reiling
ForfatterAstrid Marie Jorde Sandsør
publikasjonsår2018
issn1504-8004