Evaluering av vekslingsmodeller i fag- og yrkesopplæringen. Sluttrapport

NIFU-rapport 2018:33.  I denne sluttrapporten presenterer Fafo og NIFU en felles evaluering av forsøket med vekslingsmodeller i fag- og yrkesopplæringen. Vekslingsmodell i fag- og yrkesopplæringen innebærer hyppigere pendling mellom skolebasert og bedriftsbasert opplæring sammenlignet med hovedmodellen (2+2-modellen). Det innebærer også at elevene går tidligere ut i bedrift og lære. Fra 2013 til 2018 har det pågått et todelt forsøksprosjekt med vekslingsmodell i flere fylker og innen ulike utdanningsprogram, det ene fra 2013–2017, og det andre fra 2014–2018. Fafo og NIFU har evaluert de prosjektene som har mottatt støtte fra Utdanningsdirektoratet.

detaljer

Tittel Evaluering av vekslingsmodeller i fag- og yrkesopplæringen. Sluttrapport
KategoriRAPPORT
ForfatterMathilde Bjørnset
ForfatterHåkon Høst
ForfatterTorgeir Nyen
ForfatterKaja Reegård
ForfatterAnna Hagen Tønder
publikasjonsår2018
isbn978-82-327-0369-2
issn1892-2597