Fusjon skaper usikkerhet i nåtiden, men positive forventninger til framtiden

NIFU Innsikt 2019:2.

Forfattere: Siv-Elisabeth Skjelbred; Mari Elken.

En spørreundersøkelse blant Høgskulen på Vestlandets (HVL) ansatte, som er gjennomført midt i fusjonsprosessen, viser at ansatte mener at fusjonen vil styrke HVLs posisjon regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Flertallet tror også fusjonen vil styrke forskningen og at det vil bli mer fokus på høyere grads utdanninger. Samtidig skaper fusjonen også usikkerhet. Det er usikkerhet blant de vitenskapelig ansatte om fusjonen vil styrke utdanningene, det er delte meninger om studentene vil få et bedre utdanningstilbud og det er få som tror at utdanningene vil bli mer praksisnære. Fusjonsprosessen har også organisatoriske konsekvenser. Et flertall mener fusjonen har ført til mer byråkrati knyttet til internt samarbeid, det er forholdsvis negative holdninger til ledelsens håndtering av fusjonsprosessen, det er vanskelig å ta avgjørelser på lavest mulig nivå, og et stort flertall mener de ansattes innflytelse er svekket. I mange andre spørsmål er det sterkt delte meninger om konsekvensene av fusjonsprosessen

detaljer

Tittel Fusjon skaper usikkerhet i nåtiden, men positive forventninger til framtiden
KategoriBRIEFS
Faglig ansvarligSiv-Elisabeth Skjelbred
Faglig ansvarligMari Elken
publikasjonsår2019