Kjønnsbalanse i forskning (Nyhetsbrev august 2018)

NIFU Innsikt 2018:3.

Forfattere: Mona Nedberg Østby; Hebe Gunnes.

38 prosent av personene som deltok i forskning og utviklingsarbeid (FoU) i Norge i 2016 var kvinner. Kvinneandelen var lavest i næringslivet med 22 prosent, mot 43 prosent i instituttsektoren. Foreløpige tall for 2017 viser at kvinneandelen var 49 prosent ved universitetene og høgskolene (UoH). I UoH-sektoren er det likevel kjønnsforskjeller både langs karrierestigen og mellom fagområdene.

detaljer

Tittel NIFU Innsikt nr. 3–2018: Kjønnsbalanse i forskning (Nyhetsbrev august 2018)
KategoriBRIEFS
Faglig ansvarligMona Nedberg Østby
Faglig ansvarligHebe Gunnes
publikasjonsår2018