Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2019: Statsbudsjettet 2019

NIFU Innsikt nr. 2018:5.

Forfattere: Egil Kallerud; Bo Sarpebakken.

Budsjettforslaget for 2019 fra Regjeringen Solberg vil anslagsvis gi en samlet bevilgning til forskning og utviklingsarbeid (FoU) på 37,1 mrd. kr. Det er nominelt 1,4 mrd. kr høyere enn saldert budsjett for 2018, som tilsvarer en vekst på 4 prosent. Proposisjonen legger til grunn en pris- og lønnsvekst i sektoren i 2019 på om lag 2,8 prosent. Budsjettet for 2019 har dermed en realvekst i forhold til 2018 på 1,2 prosent. I 2018 var det en realnedgang på 1 prosent.

detaljer

Tittel NIFU Innsikt nr. 5–2018: Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2019: Statsbudsjettet 2019
KategoriBRIEFS
Faglig ansvarligEgil Kallerud
Faglig ansvarligBo Sarpebakken
publikasjonsår2018