Karriere og arbeidsvilkår i norsk akademia : Resultater fra en survey blant vitenskapelig ansatte

NIFU-rapport 2019:2. Denne rapporten belyser hvordan vitenskapelig ansatte i universiteter og høgskoler og forskningsinstitutter opplever noen sentrale aspekter ved egen arbeidssituasjon og oppgaver, karrierestruktur og organisering og styring i egen forskningsinstitusjon. Spørreundersøkelsen er gjennomført blant vitenskapelig ansatte i universitets- og høyskolesektoren og i instituttsektoren. Den gir således ikke et utenfrablikk, men gir uttrykk for de ansattes egne vurderinger av disse forholdene. Undersøkelsen inngår i en internasjonal spørreundersøkelse under navnet APIKS (Academic Profession In a Knowledge Society) som er sendt til vitenskapelig ansatte i 30 land i løpet av 2018. Samme internasjonale undersøkelse, med til dels samme spørsmål, ble gjennomført i Norge av NIFU for 10 år siden, den gang under navnet CAP (Changing Academic Profession).

detaljer

Tittel Karriere og arbeidsvilkår i norsk akademia : Resultater fra en survey blant vitenskapelig ansatte
KategoriRAPPORT
ForfatterSilje Maria Tellmann
ForfatterMarte Eline Ulvestad
ForfatterIngvild S Reymert
ForfatterHebe Gunnes
ForfatterEven Hellan Larsen
publikasjonsår2019
isbn978-82-327-0375-3
issn1892-2597