Er NTNU på rett vei? Følgeevaluering av fusjonen. Delrapport 2

NIFU-rapport 2018:31. 1.januar 2016 ble Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU, slått sammen med høgskolene i Ålesund, Gjøvik og Sør-Trøndelag. Styringsgruppen for fusjonen bestemte at det skal gjennomføres en forskningsbasert følgeevaluering, som følger fusjonsprosessen frem til 2019. Den overordnede oppgaven for evalueringen er å skaffe kunnskap om i hvilken grad fusjonen bidrar til å realisere formålene med fusjonen. I det følgende presenteres den andre delrapporten fra følgeevalueringen. Den tar for seg prosesser og tiltak for faglig integrasjon på tvers av de tidligere institusjonene.

detaljer

Tittel Er NTNU på rett vei? Følgeevaluering av fusjonen. Delrapport 2
KategoriRAPPORT
ForfatterSiri Brorstad Borlaug
ForfatterSilje Maria Tellmann
ForfatterGöran Melin
ForfatterElisabeth Hovdhaugen
ForfatterAgnete Vabø
publikasjonsår2018
isbn978-82-327-0364-7
issn1892-2597