Spørsmål til Skole-Norge: Analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere høsten 2018

NIFU-rapport 2018:34.

Forfattere:  Kristin Rogde; Roger André Federici; Karin Vaagland; Sabine Wollscheid.

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har en treårig rammeavtale for 2017–2019 med Utdanningsdirektoratet om å gjennomføre halvårlige spørreundersøkelser rettet mot skoler og skoleeiere. Undersøkelsene er kjent som Utdanningsdirektoratets spørringer.  I spørringen gjennomført høsten 2018 inngår fire respondentgrupper som er spurt om i alt syv ulike temaer.

 

detaljer

Tittel Spørsmål til Skole-Norge: Analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere høsten 2018
KategoriRAPPORT
ForfatterKristin Rogde
ForfatterRoger André Federici
ForfatterKarin Vaagland
ForfatterSabine Wollscheid
publikasjonsår2018
isbn978-82-327-0374-6
issn1892-2597