Større, sterkere og bedre? Utfordringer for å nå målene med Strukturreformen

NIFU Innsikt 2019:4.

Forfattere:  Agnete Vabø;  Siri Brorstad Borlaug; Silje Maria Tellmann.

Strukturreformen har endret det norske høyere utdanningslandskapet. Nye NTNU er nå Norges største universitet. Basert på følgeevalueringen av NTNU-fusjonen i perioden 2016-2018 løfter vi frem noen sentrale utfordringer for å nå målene med reformen på nasjonalt nivå: ulike organisasjons- og fagkulturer, tiltak for å bygge forskningsmiljøer, styring og ledelse av fusjoner, ulike arbeidsbetingelser og stillingsstruktur, og universitets/høgskole-demokratiet.

detaljer

Tittel NIFU Innsikt 2019:4. Større, sterkere og bedre? Utfordringer for å nå målene med Strukturreformen
KategoriBRIEFS
Faglig ansvarligAgnete Vabø
Faglig ansvarligSiri Brorstad Borlaug
Faglig ansvarligSilje Maria Tellmann
publikasjonsår2019