Sluttrapport fra evalueringen av virkemidlene i satsingen Ungdomstrinn i utvikling

NIFU-rapport 2018:32.

Forfattere:  Berit Lødding;  Cay Gjerustad;  Ester Rønsen;  Jarmila Bubikova-Moan;
Vegard Jarness; Trude Røsdal.

Ungdomstrinn i utvikling 2012–2017 har vært en omfattende satsing hvor hovedmålet har vært «motivasjon og mestring for bedre læring gjennom mer praktisk og variert undervisning».  I denne sluttrapporten fra evalueringen av virkemidlene i satsingen bygger vi på tidligere rapporter samt et omfattende datamateriale som er innhentet våren 2018. Det gjelder fem spørreundersøkelser og fire casestudier.

 

detaljer

Tittel Sluttrapport fra evalueringen av virkemidlene i satsingen Ungdomstrinn i utvikling
KategoriRAPPORT
ForfatterBerit Lødding
ForfatterCay Gjerustad
ForfatterEster Rønsen
ForfatterJarmila Bubikova-Moan
ForfatterVegard Jarness
ForfatterTrude Røsdal
publikasjonsår2018
isbn978-82-327-0366-1
issn1892-2597