FoU-statistikk 2017 : Stor vekst i FoU-utgiftene i universitets- og høgskolesektoren i 2017

NIFU Innsikt 2019:3.

Forfattere: Mona Nedberg Østby; Kaja Wendt.

Norske universiteter, høgskoler og universitetssykehus brukte til sammen 23,3 milliarder kroner på forskning og utviklingsarbeid (FoU) i 2017. Det er 4,6 milliarder kroner mer enn i 2015. I faste priser økte FoU-utgiftene med 19 prosent i perioden. Fra 2013 til 2015 var tilsvarende vekst på 11 prosent. Kapitalutgiftene økte langt mer enn driftsutgiftene. Noe av økningen i driftsutgiftene til FoU kan tilskrives ny tidsbruksundersøkelse i sektoren, ettersom flere ansatte rapporterer om mer tid brukt til FoU.

detaljer

Tittel NIFU Innsikt 2019:3. FoU-statistikk 2017:Stor vekst i FoU-utgiftene i universitets- og høgskolesektoren i 2017
KategoriBRIEFS
Faglig ansvarligMona Nedberg Østby
Faglig ansvarligKaja Kathrine Wendt
publikasjonsår2019