Forskning på straffesakskjeden 2006–2018 : En forenklet kunnskapsoppsummering («rapid review»)

NIFU Arbeidsnotat 2019:2.

Forfattere: Vera Schwach; Sabine Wollscheid.

På oppdrag fra Norges forskningsråd har NIFU utført en forenklet, men systematisk kunnskapsoppsummering av forskning på straffesakskjeden, nasjonalt og internasjonalt. Hovedhensikten har vært å belyse omfanget og den tematiske fordelingen av forskning i justissektoren nasjonalt fra 2006 til 2018. En annen hensikt med oppdraget har vært metodeutvikling, med spesiell vekt på styrker og svakheter ved metoden forenklet kunnskapsoppsummering (på engelsk rapid review).

detaljer

Tittel Forskning på straffesakskjeden 2006–2018 : En forenklet kunnskapsoppsummering («rapid review»)
KategoriArbeidsnotat
ForfatterVera Schwach
ForfatterSabine Wollscheid
publikasjonsår2019
isbn978-82-327-0380-7
issn1894-8200