Utdanning for arbeidslivet : Arbeidsgivers forventninger til og erfaringer med nyutdannede fra universiteter, høgskoler og fagskoler

NIFU-rapport 2019:3.

Forfattere: Liv-Anne Støren; Rune Borgan Reiling; Siv-Elisabeth Skjelbred; Marte E. S. Ulvestad;  Tone Cecilie Carlsten; Dorothy S. Olsen.

Denne rapporten er sluttrapporten fra et treårig prosjekt som kartlegger arbeidsgiveres vurdering av nyansatte relativt kort tid etter at de er ferdige med masterutdanninger, bachelorutdanninger, fireårig lærerutdanning og fagskoleutdanninger. I tillegg til å belyse arbeidsgivernes erfaringer med relevansen og kvaliteten på den kompetansen nyansatte har tilegnet seg gjennom studiene, er rekrutteringsbehov er et annet viktig tema.

detaljer

Tittel Utdanning for arbeidslivet : Arbeidsgivers forventninger til og erfaringer med nyutdannede fra universiteter, høgskoler og fagskoler
KategoriRAPPORT
ForfatterLiv Anne Støren
ForfatterRune Borgan Reiling
ForfatterSiv-Elisabeth Skjelbred
ForfatterMarte E.S. Ulvestad
ForfatterTone Cecilie Carlsten
ForfatterDorothy Sutherland Olsen
publikasjonsår2019
isbn978-82-327-0382-1
issn1892-2597