Evaluering av Tett på realfag.Implementeringen.Delrapport 2 Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015–2019)

NIFU-rapport 2019:1.

Forfattere: Berit Lødding; Silje Maria Tellmann; Berit Bungum; Frida Felicia Vennerød-Diesen; Jan Sølberg; Trude Røsdal; Vegard Jarness; Even Hellan Larsen.

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet evaluerer NIFU den nasjonale strategien Tett på realfag. Strategien skal bidra til økt kompetanse i realfag for barnehage og grunnopplæring i perioden 2015–2019. Foreliggende rapport, delrapport 2, er den andre av til sammen fire rapporter som samlet presenterer funnene fra NIFUs evaluering. Denne andre rapporten omfatter implementeringen av strategien.

detaljer

Tittel Evaluering av Tett på realfag.Implementeringen.Delrapport 2 Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015–2019)
KategoriRAPPORT
ForfatterBerit Lødding
ForfatterSilje Maria Tellmann
ForfatterBerit Bungum
ForfatterFrida Felicia Vennerød-Diesen
ForfatterJan Sølberg
ForfatterTrude Røsdal
ForfatterVegard Jarness
ForfatterEven Hellan Larsen
publikasjonsår2019
isbn978-82-327-0371-5
issn1892-2597