Evaluering av Tett på realfag.Implementeringen.Delrapport 2 Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015–2019)

NIFU-rapport 2019:1.

Forfattere: Berit Lødding; Silje Maria Tellmann; Berit Bungum; Frida Felicia Vennerød-Diesen; Jan Sølberg; Trude Røsdal; Vegard Jarness; Even Hellan Larsen.

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet evaluerer NIFU den nasjonale strategien Tett på realfag. Strategien skal bidra til økt kompetanse i realfag for barnehage og grunnopplæring i perioden 2015–2019. Foreliggende rapport, delrapport 2, er den andre av til sammen fire rapporter som samlet presenterer funnene fra NIFUs evaluering. Denne andre rapporten omfatter implementeringen av strategien.

publication details

Tittel Evaluering av Tett på realfag.Implementeringen.Delrapport 2 Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015–2019)
KategoriRAPPORT
Berit Lødding
Silje Maria Tellmann
Berit Bungum
Frida Felicia Vennerød-Diesen
Jan Sølberg
Trude Røsdal
Vegard Jarness
Even Hellan Larsen
publikasjonsår2019
isbn978-82-327-0371-5
issn1892-2597