Årsaker til frafall i høyere utdanning : En forskningsoppsummering av studier basert på norske data

NIFU Arbeidsnotat 2019:3.

Forfatter: Elisabeth Hovdhaugen.

Frafall og gjennomføring i høyere utdanning er et tema som har fått økt aktualitet de siste tiårene, særlig etter at finansieringen av høyere utdanning ble endret i 2003 slik at studentenes resultater i form av poengproduksjon påvirker lærestedets økonomiske uttelling. I samme periode har det også være økt forskning på fullføring og frafall i Norge.
Denne forskningsoppsummeringen er en gjennomgang av 23 studier som forholder seg til begrepet «frafall i høyere utdanning i Norge» og som er publisert fra 2005 og frem til i dag. Formålet med gjennomgangen er å se nærmere på ulike forklaringer til frafall som fremkommer i publisert forskning.

publication details

Tittel Årsaker til frafall i høyere utdanning : En forskningsoppsummering av studier basert på norske data
Kategori KOMPENDIUM
Elisabeth Hovdhaugen
publikasjonsår2019
isbn978-82-327-0383-8
issn1894-8200