Digitalisering og fremtidige kompetansebehov i kraftnæringen : En tilleggsstudie basert på NHOs Kompetansebarometer

NIFU Arbeidsnotat 2019:4.

Forfattere: Dorothy Sutherland Olsen; Tone Cecilie Carlsten; Pål Børing; Kristoffer Rørstad.

Energi Norge og EL og IT Forbundet har gitt NIFU i oppdrag å gjennomføre en analyse
av utvalgte data relevant for kraftnæringen, og se nærmere på hva andre studier
har funnet om fremtidige kompetansebehov for denne næringen. Dette oppdraget
bygger på funn fra NHOs Kompetansebarometer.

detaljer

Tittel Digitalisering og fremtidige kompetansebehov i kraftnæringen : En tilleggsstudie basert på NHOs Kompetansebarometer
KategoriArbeidsnotat
ForfatterDorothy Sutherland Olsen
ForfatterTone Cecilie Carlsten
ForfatterPål Børing
ForfatterKristoffer Rørstad
publikasjonsår2019
isbn978-82-327-0384-5
issn1894-8200