Betydning av utdanning, praksis, veiledning og autorisasjonsordninger for økt kvalitet i yrkesutøvelsen i barnevernet : En litteraturgjennomgang

NIFU-rapport 2019:5.

Forfattere: Sabine Wollscheid; Trude Røsdal

På oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har NIFU utført en forenklet systematisk kunnskapsoppsummering av forskning på hvorvidt kompetansehevende tiltak for barnevernsansatte har betydning for kvaliteten på yrkesutøvelsen

detaljer

Tittel Betydning av utdanning, praksis, veiledning og autorisasjonsordninger for økt kvalitet i yrkesutøvelsen i barnevernet : En litteraturgjennomgang
KategoriRAPPORT
ForfatterSabine Wollscheid
ForfatterTrude Røsdal
publikasjonsår2019
isbn978-82-327-0387-6
issn1892-2597