FoU-statistikk 2017 – Fortsatt sterk vekst i Norges FoU-innsats

NIFU Innsikt 2019:5.

Forfatter: Kaja Wendt.

Endelige tall viser at utgifter til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i Norge utgjorde over 69 milliarder kroner i 2017. Dette gir en vekst i FoU-innsatsen på nærmere 6 milliarder kroner fra 2016. FoU-utgiftenes andel av BNP økte fra 2,03 til 2,09 prosent. Det ble utført 46 200 FoU-årsverk i 2017 – om lag 2 300 flere enn i 2016.

detaljer

Tittel FoU-statistikk 2017 - Fortsatt sterk vekst i Norges FoU-innsats
Kategori BRIEFS
Faglig ansvarligKaja Kathrine Wendt
publikasjonsår2019