Nordisk nyhetsbrev mars 2019 : Mer FoU i alle de nordiske landene

NIFU Innsikt 2019:7.

Forfatter: Mona Nedberg Østby.

De nordiske landene investerte til sammen nærmere 410 milliarder kroner i forskning og utviklingsarbeid (FoU) i 2017. I løpende priser er det nesten 27 milliarder, eller 7 prosent, mer enn året før, og det var vekst i alle landene. Sverige er fortsatt størst i Norden etter de fleste parameterne, med 174 milliarder norske kroner til FoU, tilsvarende 3,40 prosent av landets BNP. I Norge utgjør FoU-utgiftene 2,09 prosent av BNP, det høyeste noensinne.

detaljer

Tittel Nordisk nyhetsbrev mars 2019 : Mer FoU i alle de nordiske landene
Kategori BRIEFS
Faglig ansvarligMona Nedberg Østby
publikasjonsår2019