Statistikk fra Doktorgradsregisteret: Doktorgrader i tall

NIFU Innsikt 2019:8.

Forfatter: Bo Sarpebakken.

I 2018 ble det avlagt 1564 doktorgrader ved norske læresteder, noe som betyr en økning på 5 prosent sammenlignet med antallet uteksaminerte i 2017. Antall disputaser i 2018 ligger dermed godt over den tidligere toppnoteringen fra 2013, da det ble avlagt 1524 doktorgrader.

detaljer

Tittel Statistikk fra Doktorgradsregisteret: Doktorgrader i tall
Kategori BRIEFS
Faglig ansvarligBo Sarpebakken
publikasjonsår2019