Nyhetsbrev mars 2019 : Kjønnsbalanse i forskning

NIFU Innsikt 2019:9.

Forfattere: Mona Nedberg Østby; Ekaterina Denisova.

I 2017 deltok nesten 58 000 forskere og faglig personale i forskning og utviklingsarbeid (FoU), og av disse var 38 prosent kvinner. Antall kvinnelige forskere gikk opp 7 prosent fra 2016, mens antall mannlige økte med 5 prosent. Kjønnsfordelingen i FoU-personalet var dermed kun marginalt bedre enn året før.

detaljer

Tittel Nyhetsbrev mars 2019 : Kjønnsbalanse i forskning
KategoriBRIEFS
Faglig ansvarligMona Nedberg Østby
Faglig ansvarligEkaterina Denisova
publikasjonsår2019