Informasjon fra FoU-statistikken : Tematiske FoU-områder 2017

NIFU Innsikt 2019:10.

Forfatter: Kaja Wendt.

Resultater fra FoU-undersøkelsen for 2017 viser at helse og omsorg var det største tematiske området med en ressursinnsats til FoU på litt over 11 milliarder kroner, etterfulgt av energi med nærmere 10 milliarder kroner. Blant teknologiområdene dominerte FoU innenfor IKT med en ressursinnsats på 18 milliarder kroner i 2017.

detaljer

Tittel Informasjon fra FoU-statistikken : Tematiske FoU-områder 2017
Kategori BRIEFS
Faglig ansvarligKaja Kathrine Wendt
publikasjonsår2019