Policy Brief : Regionale forskjeller i kompetansebehov

NIFU Innsikt 2019:11.

Forfatter: Siv-Elisabeth Skjelbred.

Det er små regionale forskjeller i hvilket fagfelt norske virksomheter ønsker å rekruttere fra. Unntaket fra dette er økonomisk-administrative fag som har et vesentlig større nedslagsfelt i Oslo og Akershus enn i de andre regionene. Ser vi på rekrutteringsbehovet innenfor næringene helse- og sosialtjenester og lærerutdanning og utdanninger i pedagogikk finner vi variasjoner mellom regionene kun på masternivå, og ikke på bachelornivå. Dette viser data om regionale forskjeller fra NIFUs arbeidsgiverundersøkelse.

detaljer

Tittel Policy Brief : Regionale forskjeller i kompetansebehov
Kategori BRIEFS
Faglig ansvarligSiv-Elisabeth Skjelbred
publikasjonsår2019