Evaluering av Tjenestestøtteprogrammet : Relevans, kompetanseheving og endring i praksis – evaluering av andre gjennomføring av Tjenestestøtteprogrammet

NIFU-rapport 2019:6.

Forfattere: Trude Røsdal;  Even Hellan Larsen; Lars Lyby.

Tjenestestøtteprogrammet er et av flere kompetansehevingstiltak i den store kompetansesatsingen rettet mot det kommunale barnevernet. Denne kompe-
tansesatsingen pågår i perioden 2018– 2024, og inngår som en del av barnevernsreformen som trer i kraft i 2020. Denne evalueringen av andre runde av tjenestestøtteprogrammet viser at deltakerne til en viss grad finner det motiverende å delta, selv om de mener det faglige nivået generelt er lavt. De opplever i mindre grad kompetanseøkning innen områdene Tjenestestøtteprogrammet omhandler, men det virker likevel som om deltakerne mener programmet har bidratt til praksisendring på individnivå.

detaljer

Tittel Evaluering av Tjenestestøtteprogrammet : Relevans, kompetanseheving og endring i praksis – evaluering av andre gjennomføring av Tjenestestøtteprogrammet
KategoriRAPPORT
ForfatterTrude Røsdal
ForfatterEven Peder Hellan Larsen
ForfatterLars Lyby
publikasjonsår2019
isbn978-82-327-0394-4
issn1892-2597