Koordinering av dataproduksjon og kopling av datakilder om forskning : Rapport fra en arbeidsgruppe

NIFU Arbeidsnotat 2019:12.

Redaktører: Gunnar Sivertsen; Hebe Gunnes.

Innenfor rammen av forskningssenteret R-QUEST ved NIFU har Norges forskningsråd, Kunnskapsdepartementet og NIFU besluttet å gjennomføre et felles prosjekt med sikte på å kartlegge utfordringer og muligheter for bedre koordinering av produksjonen og bruken av data som i dag brukes til styring, evaluering, statistikk og studier av norsk forskning. Begrunnelsen for dette valget er at alle tre parter over lang tid har høstet konkrete erfaringer med at den nåværende mangelen på koordinering skaper merarbeid hos de som bidrar til produksjon av data og vanskeliggjør effektiv bruk av data til nevnte formål.

detaljer

Tittel Koordinering av dataproduksjon og kopling av datakilder om forskning : Rapport fra en arbeidsgruppe
KategoriArbeidsnotat
RedaktørGunnar Sivertsen
RedaktørHebe Gunnes
publikasjonsår2019
isbn978-82-327-0405-7
issn1894-8200