Varehandel og høyere utdanning : En eksplorativ studie av samarbeid innen utdanning, forskning og innovasjon

detaljer

Tittel Varehandel og høyere utdanning : En eksplorativ studie av samarbeid innen utdanning, forskning og innovasjon
KategoriRAPPORT
ForfatterMari Elken
ForfatterRannveig Røste
ForfatterDorothy Sutherland Olsen
ForfatterArne Martin Fevolden
publikasjonsår2019
isbn978-82-327-0402-6
issn1892-2597