Varehandel og høyere utdanning : En eksplorativ studie av samarbeid innen utdanning, forskning og innovasjon

NIFU-rapport 2019:9.

Forfattere: Mari Elken; Rannveig Røste; Dorothy S. Olsen; Arne Martin Fevolden.

Dette prosjektet er gjennomført av Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) på oppdrag fra Virke. Prosjektets formål er å undersøke samarbeidsrelasjonene mellom varehandelsnæringen og høyere utdanning. Det foreligger ingen oversikt over slike samarbeidsrelasjoner. Virke ønsket et kunnskapsgrunnlag som kunne utgjøre en felles referanse for et bedre og mer strategisk samarbeid mellom varehandelsnæringen, utdanningsinstitusjonene, Virke og myndighetene. Et viktig mål i rapporten er å avdekke gode eksempler på samarbeid. Slike eksempler kan bidra til at vi forstår suksesskriterier, men også eksisterende barrierer og utfordringer for samarbeid.

 

publication details

Tittel Varehandel og høyere utdanning : En eksplorativ studie av samarbeid innen utdanning, forskning og innovasjon
KategoriRAPPORT
Mari Elken
Rannveig Røste
Dorothy Sutherland Olsen
Arne Martin Fevolden
publikasjonsår2019
isbn978-82-327-0402-6
issn1892-2597