Profesjonsfaglig digital kompetanse i lærerutdanningene : Undersøkelse av tilstand, holdninger og ferdigheter ved fem grunnskolelærerutdanninger

NIFU-rapport 2019:13.

Forfattere: Stephan Daus; Per Olaf Aamodt; Cathrine E. Tømte.

Fem av landets lærerutdanninger har fått midler fra myndighetene for å styrke utdanningenes arbeid med digital kompetanse. Disse omfatter Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU), Universitetet i Agder (UiA), Høgskolen i Østfold (HiØ), og Høgskolen i Volda (HVO). Denne rapporten er en kvantitativ kartlegging av lærerutdanningenens arbeid med digital kompetanse, og gjennomført som en spørreundersøkelse til lærerutdannere.

detaljer

Tittel Profesjonsfaglig digital kompetanse i lærerutdanningene : Undersøkelse av tilstand, holdninger og ferdigheter ved fem grunnskolelærerutdanninger
KategoriRAPPORT
ForfatterStephan Daus
ForfatterPer O Aamodt
ForfatterCathrine Edelhard Tømte
publikasjonsår2019
isbn978-82-327-0410-1
issn1892-2597