Attraktive akademiske karrierer? Søkning, rekruttering og mobilitet i UH-sektoren

NIFU-rapport 2019:10.

Forfattere: Nicoline Frølich;  Rune Borgan Reiling;  Hebe Gunnes;  Marte Mangset;  Julia Orupabo;  Marte E. S. Ulvestad;  Kjersti Misje Østbakken;  Lars Lyby;  Even Hellan Larsen.

Akademiske karrierer, rekruttering av vitenskapelig ansatte og forskeres mobilitet har fått større oppmerksomhet etter stortingsmeldingen Kultur for kvalitet (2016–2017). Ikke minst er det en sentral politisk målsetting at akademiske karrierer skal være attraktive. I den forbindelse har Kunnskapsdepartementet ønsket en kartlegging av søkning, rekruttering og mobilitet i universitets- og høgskolesektoren. Resultatene av kartleggingen presenteres i denne rapporten.

detaljer

Tittel Attraktive akademiske karrierer? Søkning, rekruttering og mobilitet i UH-sektoren
KategoriRAPPORT
ForfatterNicoline Frølich
ForfatterRune Borgan Reiling
ForfatterHebe Gunnes
ForfatterMarte Mangset
ForfatterJulia Orupabo
ForfatterMarte E.S. Ulvestad
ForfatterKjersti Misje Østbakken
ForfatterLars Lyby
ForfatterEven Peder Hellan Larsen
publikasjonsår2019
isbn978-82-327-0403-3
issn1892-2597