Styrt eller søkerstyrt? En undersøkelse av hvordan universiteter og høyskoler dimensjonerer sine studietilbud

NIFU-rapport 2019:15.

Forfattere:  Håkon Høst;  Per Olaf Aamodt;  Elisabeth Hovdhaugen; Lars Lyby.

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har NIFU kartlagt hvordan universiteter og høgskoler dimensjonerer studietilbudet sitt. Prosjektet søker å belyse hvordan dimensjoneringen påvirkes av statens virkemidler, institusjonenes kapasitet og strategier, av arbeidslivets behov og søkertallene.

 

 

detaljer

Tittel Styrt eller søkerstyrt? En undersøkelse av hvordan universiteter og høyskoler dimensjonerer sine studietilbud
KategoriRAPPORT
ForfatterHåkon Høst
ForfatterPer O Aamodt
ForfatterElisabeth Hovdhaugen
ForfatterLars Lyby
publikasjonsår2019
isbn978-82-327-0412-5
issn1892-2597