Spørsmål til Skole-Norge : Analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere våren 2019

NIFU-rapport 2019:8.

Forfattere:  Kristin Rogde;  Stephan Daus;  Cathrine Pedersen;  Karin Vaagland;
Roger André Federici.

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har en treårig rammeavtale for 2017–2019 med Utdanningsdirektoratet om å gjennomføre halvårlige spørreundersøkelser rettet mot skoler og skoleeiere. Undersøkelsene er kjent som Utdanningsdirektoratets spørringer. Temaene for de enkelte undersøkelsene avtales fra gang til gang og skal dekke Utdanningsdirektoratets kunnskapsbehov til enhver tid.

detaljer

Tittel Spørsmål til Skole-Norge : Analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere våren 2019
KategoriRAPPORT
ForfatterKristin Rogde
ForfatterStephan Daus
ForfatterCathrine Pedersen
ForfatterKarin Vaagland
ForfatterRoger Andre Federici
publikasjonsår2019
isbn978-82-327-0401-9
issn1892-2597