HRCS-kategorisering av FoU-aktivitet i Norge i 2017 : Resultater fra og dokumentasjon av en pilotundersøkelse av utvalgte enheter

NIFU Arbeidsnotat 2019:10.

Forfattere:  Ole Wiig; Frode Hovland Søreide; Dyveke Hetland og Mari Kristine Nes.

Som ledd i oppfølgingen av HelseOmsorg21-strategien, ga regjeringen Norges forskningsråd i oppdrag å etablere et monitoreringssystem for forskning og innovasjon på helse- og omsorgsfeltet. Et ledd i dette arbeidet er å skaffe myndighetene bedre oversikt over helse- og sykdomsområder det forskes på i Norge og hva slags forskning som utføres gjennom bruk av Health Research Classification System (HRCS), som er utviklet i Storbritannia.

 

detaljer

Tittel HRCS-kategorisering av FoU-aktivitet i Norge i 2017 : Resultater fra og dokumentasjon av en pilotundersøkelse av utvalgte enheter
KategoriArbeidsnotat
ForfatterOle Wiig
ForfatterFrode Hovland Søreide
ForfatterDyveke Hetland
ForfatterMari Nes
publikasjonsår2019
isbn978-82-327-0396-8
issn1894-8200