Kompetanseutvikling og livslang læring blant seniorer innenfor akademikeryrker

NIFU-rapport 2019:14.

Forfattere: Dorothy Sutherland Olsen; Pål Børing.

Dette prosjektet er gjennomført av Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk, Tekna og Econa. Oppdragsgiverne ønsket et oppdatert kunnskapsgrunnlag som kunne utgjøre en felles referanse for fremtidige tiltak rettet mot seniorer i akademiske yrker. Et mål med rapporten har vært å avdekke eksempler på læringsmodeller som har blitt tatt i bruk i bedrifter hvor Tekna og Econa har medlemmer, samt kartlegge de ansattes og ledernes holdninger til kompetanseutvikling og livslang læring.

detaljer

Tittel Kompetanseutvikling og livslang læring blant seniorer innenfor akademikeryrker
KategoriRAPPORT
ForfatterDorothy Sutherland Olsen
ForfatterPål Børing
publikasjonsår2019
isbn978-82-327-0411-8
issn1892-2597