Ressursinnsatsen til FoU innenfor tematiske områder i 2017

NIFU-rapport 2019:11.

Forfattere: Kristoffer Rørstad; Bo Sarpebakken; Kaja Wendt; Hebe Gunnes; Bjørn Magne Olsen; Mona Østby.

Denne rapporten presenterer resultater fra kartlegging av i alt 11 tematiske forskningsområder som er forankret i regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Rapporten viser ressursomfanget, belyst med FoU-utgifter, etter finansierings- og forskningsområder. I tillegg inngår noen indikatorer for menneskelige ressurser. Året som er kartlagt er 2017, men tidsserier inngår der data foreligger. Prosjektet er gjennomført etter avtale med Norges forskningsråd.

 

detaljer

Tittel Ressursinnsatsen til FoU innenfor tematiske områder i 2017
KategoriRAPPORT
ForfatterKristoffer Rørstad
ForfatterBo Sarpebakken
ForfatterKaja Kathrine Wendt
ForfatterHebe Gunnes
ForfatterBjørn Magne Olsen
ForfatterMona Nedberg Østby
publikasjonsår2019
isbn978-82-327-0408-8
issn1892-2597