Råd og sekretariat i fagskolesektoren

NIFU Arbeidsnotat 2017:12.

Forfatter: Håkon Høst.

Nasjonalt fagskoleråd ble i sin tid opprettet av Kunnskapsdepartementet for å bidra til å koordinere en løst sammensatt sektor. Fagskolerådet har tatt fatt på oppgaven og oppnådd tverrpolitisk støtte i Stortinget til målet om at fagskolesektoren skal anerkjennes som en høyere yrkesfaglig utdanning. På oppdrag fra Fagskolerådet har NIFU utarbeidet et diskusjonsnotat om råd og sekretariat for fagskolesektoren.

detaljer

Tittel Råd og sekretariat i fagskolesektoren
Kategori KOMPENDIUM
ForfatterHåkon Høst
publikasjonsår2017
isbn978-82-327-0303-6
issn1894-8200