Tverrsektorielt samarbeid i skolen : Effekt av NAV-veileder i videregående skole på deltakelse i videregående opplæring og inaktivitet

NIFU-rapport 2019:17.

Forfattere: Kari Vea Salvanes; Rune Borgan Reiling; Astrid Marie Jorde Sandsør.

NAV-veileder i videregående skole er en forsøksordning som gjennom tverrsektorielt samarbeid skal bidra til å øke andelen som fullfører videregående opplæring. Formålet med denne rapporten har vært å analysere effekten av dette forsøket på deltakelse i videregående opplæring, og hvorvidt elever som slutter, i større grad fanges opp av NAV eller kommer over i arbeid.

detaljer

Tittel Tverrsektorielt samarbeid i skolen : Effekt av NAV-veileder i videregående skole på deltakelse i videregående opplæring og inaktivitet
KategoriRAPPORT
ForfatterKari Vea Salvanes
ForfatterRune Borgan Reiling
ForfatterAstrid Marie Jorde Sandsør
publikasjonsår2019
isbn978-82-327-0417-0
issn1892-2597