Vitenskapelig publisering ved Norsk Polarinstitutt : En analyse av instituttets publisering i perioden 2011–2018

NIFU Arbeidsnotat 2019:17.

Forfatter:  Dag W. Aksnes

På oppdrag fra Norsk Polarinstitutt (NP) har NIFU gjennomført en analyse av den vitenskapelige publiseringen ved instituttet. Analysen omfatter perioden 2011–2018. I dette korte notatet presenterer vi noen hovedresultater med statistikk og bibliometriske indikatorer.

detaljer

Tittel Vitenskapelig publisering ved Norsk Polarinstitutt : En analyse av instituttets publisering i perioden 2011–2018
Kategori KOMPENDIUM
ForfatterDag W. Aksnes
publikasjonsår2019
isbn978-82-327-0423-1
issn1894-8200