Spesialkandidatundersøkelsen 2019 : Arbeidsmarkedssituasjonen to–tre år etter eksamen

NIFU Arbeidsnotat 2019:18.

Forfatter: Liv Anne Støren.

Dette er første delrapport basert på NIFUs spesialkandidatundersøkelse 2019, som ble gjennomført vinteren/våren 2019. Undersøkelsen omfatter mastere uteksaminert i utlandet i tillegg til mastere uteksaminert i Norge. I dette arbeidsnotatet ser vi bare på dem som er uteksaminert i Norge.

detaljer

Tittel Spesialkandidatundersøkelsen 2019 : Arbeidsmarkedssituasjonen to–tre år etter eksamen
Kategori KOMPENDIUM
ForfatterLiv Anne Støren
publikasjonsår2019
isbn978-82-327-0430-9
issn1894-8200