Reformer i UH-sektoren. Det muliges kunst

Forfattere: Nicoline Frølich; Jarle Trondal; Joakim Caspersen; Ingvild Reymert.

Bok: Geografi, kunnskap, vitenskap: Den regionale UH-sektorens framvekst og betydning.

Abstract:
Strukturmeldingen, som ble lagt frem våren 2015, la grunnlaget for en stor fusjonsprosess i norsk høyere utdanning. Meldingen ble lansert med forslag om å redusere antallet institusjoner for høyere utdanning i Norge for å oppnå høy kvalitet i høyere utdanning. Dette kapitlet viser at reformens fokus på kvalitet ikke var så enkelt å gjennomføre. Det viste seg raskt at strukturreformen kom til å handle om å realisere konkurrerende målsettinger i UH-sektoren. Reformen skulle fremme regional utvikling, relevans og god tilgang på utdanning i hele landet, samtidig som Norge skulle få flere verdensledende fagmiljøer og hevde seg bedre i den internasjonale konkurransen om forskningsressurser og kunnskapsutveksling. Spenninger mellom konkurrerende målsettinger er imidlertid ikke nytt i UH-sektoren, reformen aktualiserte en varig spenning mellom relevans og eksellens i sektoren.

detaljer

Tittel Reformer i UH-sektoren. Det muliges kunst
KategoriKAPITTEL
ForfatterNicoline Frølich
ForfatterJarle Trondal
ForfatterJoakim Caspersen
ForfatterIngvild S Reymert
publikasjonsår2019
isbn9788202632571