Evaluering av norm for lærertetthet : NIFUs løsningsbeskrivelse for evaluering av norm for lærertetthet

NIFU Arbeidsnotat 2019:19.

Forfattere: Astrid Marie Jorde Sandsør; Stephan Daus; Cathrine Pedersen; Rune Borgan Reiling; Kari Vea Salvanes; Asgeir Skålholt; Frida Felicia Vennerød-Diesen.

NIFU evaluerer norm for lærertetthet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Dette notatet er første delleveranse i evalueringen og er utarbeidet til bruk i møte med referansegruppen i prosjektet. Notatet er også ment å gi en teoretisk og metodisk gjennomgang av evalueringen som kan være til nytte for de som blir berørt av, eller jobber med innføringen av norm for lærertetthet.

publication details

Tittel Evaluering av norm for lærertetthet : NIFUs løsningsbeskrivelse for evaluering av norm for lærertetthet
KategoriArbeidsnotat
Astrid Marie Jorde Sandsør
Stephan Daus
Cathrine Pedersen
Rune Borgan Reiling
Kari Vea Salvanes
Asgeir Skålholt
Frida Felicia Vennerød-Diesen
publikasjonsår2019
isbn978-82-327-0432-3
issn1894-8200