NMBUs satsing på fremragende forskning og utdanning : En kvalitativ evaluering

NIFU Arbeidsnotat 2019:16.

Forfattere: Lisa Scordato; Siri Brorstad Borlaug.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har etablert en satsing på fremragende forskning og utdanning (FFU) for perioden 2015–2019. Formålet er å gi vitenskapelig ansatte økte muligheter til å utvikle seg som forskere og undervisere. Satsingen inkluderer blant annet NMBUs Talentutviklingsprogram, ordningen med støtte til Innovativ undervisning og en rekke kurs for ph.d.- kandidater og vitenskapelig ansatte.

På oppdrag fra NMBU har NIFU evaluert satsingen med særlig vekt på talentutviklingsprogrammet. Evalueringen ble gjennomført i perioden mai–august 2019, og mandatet var å vurdere om satsingen har svart til intensjonen og hatt de ønskede effekter.

detaljer

Tittel NMBUs satsing på fremragende forskning og utdanning : En kvalitativ evaluering
KategoriArbeidsnotat
ForfatterLisa Scordato
ForfatterSiri Brorstad Borlaug
publikasjonsår2019
isbn978-82-327-0418-7
issn1894-8200