Dimensjonering av videregående opplæring : Fylkeskommunenes politikk og prioriteringer

NIFU-rapport 2019:23.

Forfattere: Håkon Høst; Kaja Reegård.

Rapporten tar for seg hvordan fylkeskommunene dimensjonerer videregående opplæring. Det omfatter hvilke aktører som deltar, hvordan dimensjoneringsprosessen organiseres, samt hvordan fylkeskommunene avveier ulike hensyn som eksisterende skolestruktur, søkning, arbeidslivets behov og økonomi.

Rapporten er basert på kvalitative case-studier av tre fylkeskommuner; Telemark, Vestfold og Nordland – fylker som i ulik grad kan sies å være preget av fag-opplæringstradisjon og skoletradisjon. I tillegg baserer rapporten seg på tidligere forskning som omfatter også andre fylkeskommuner. De kvalitative dataene er supplert med kvantitative data om fordeling av søkere, elever og lærlinger på ulike programmer og fag, både i de tre fylkene og på landsbasis.

detaljer

Tittel Dimensjonering av videregående opplæring : Fylkeskommunenes politikk og prioriteringer
KategoriRAPPORT
ForfatterHåkon Høst
ForfatterKaja Reegård
publikasjonsår2019
isbn978-82-327-0434-7
issn1892-2597