Deltakerundersøkelsen for lærere 2019: Resultater fra en spørreundersøkelse blant ansatte i skolen som har tatt videreutdanning innenfor strategien «Kompetanse for kvalitet»

NIFU-rapport 2019:19.

Forfattere: Cay Gjerustad; Cathrine Pedersen

Denne rapporten presenterer resultater fra Deltakerundersøkelsen for lærere 2019, en spørreundersøkelse rettet mot lærere som tok videreutdanning i studieåret 2018/2019 i regi av strategien Kompetanse for kvalitet. Formålet med strategien er å bedre elevenes læring gjennom å styrke lærernes kompetanse. I alt 7208 lærere fikk tilbud om å ta videreutdanning i 2018/2019. Alle disse ble invitert til å være med i Deltakerundersøkelsen. Totalt 59 prosent svarte.

detaljer

Tittel Deltakerundersøkelsen for lærere 2019: Resultater fra en spørreundersøkelse blant ansatte i skolen som har tatt videreutdanning innenfor strategien «Kompetanse for kvalitet»
KategoriRAPPORT
ForfatterCay Gjerustad
ForfatterCathrine Pedersen
publikasjonsår2019
isbn978-82-327-0424-8
issn1892-2597