Fortgang i den sirkulære bioøkonomien

NIFU Innsikt 2019:13.

Verdiskaping basert på sidestrømmer i mat- og drikkeindustriener krevende, men har et stort forretningsmessig potensial. Vi har utviklet noen policy-anbefalinger basert på tre komparative casestudier i Norge og Danmark: om bruk av myse i meierisektoren, om animalske biprodukter i kjøttbearbeidende industri og brukt bygg i bryggerinæringen. Casestudiene har vist at forandringer i reguleringene og de politiske rammevilkårene påvirker i hvilken retning bærekraftige omstruktureringsprosesser går. Det skjer gjennom et sett av politiske virkemidler som må koordineres, på internasjonalt, nasjonalt og regionalt nivå. Den regionale konteksten er en viktig bakgrunn for mulighetene for verdiskaping fordi de geografiske og logistiske forholdene varierer veldig mellom Norge og Danmark, men også mellom forskjellige regioner i Norge. Derfor kan politiske virkemidler og bedriftsstrategier ikke enkeltvis kopieres, men må tilpasses til de lokale forholdene.

detaljer

Tittel NIFU Innsikt 2019-13: Fortgang i den sirkulære bioøkonomien
Kategori BRIEFS
Faglig ansvarligAntje Klitkou
publikasjonsår2019