Struktur, kommunikasjon og kultur i en ny organisasjon

NIFU Innsikt 2019:14.

Forfattere: Trude Røsdal; Mari Elken; Nicoline Frølich.

Som følge av Strukturreformen er flere norske UH-institusjoner nå midt i omfattende omorganiseringsprosesser. I dette notatet presenterer vi resultater fra en intervjubasert undersøkelse om fusjonsprosessen ved Høgskulen på Vestlandet. Fusjonsprosessen har vært tidkrevende, og spesielt den administrative omorganiseringen har vært forsinket. Forsinkelsene har bl.a. resultert i et høyt arbeidspress for de ansatte ved høgskolen. Utfordringene kan i stor grad relateres til implementering av campusovergripende
fakulteter og institutter, ingen stedlig ledelse og store geografiske avstander. Undersøkelsen viser også at det i stor grad er en felles virkelighetsforståelse på tvers av de tradisjonelle skillelinjene i akademisk virksomhet (ansatt–leder, fag–administrasjon). Notatet framhever et behov for bedre prosesskoordinering, et mer effektivt kommunikasjonssystem, arbeid med ledelse i en ny organisasjon, samt behov å også ha fokus på de uformelle aspektene av en ny organisasjon.

detaljer

Tittel NIFU Innsikt 2019-14: Struktur, kommunikasjon og kultur i en ny organisasjon
KategoriBRIEFS
Trude Røsdal
Mari Elken
Nicoline Frølich
publikasjonsår2019