Sosial ulikhet i elevers vei gjennom videregående opplæring i Bergen, Barcelona og Ghent

NIFU Innsikt 2019:17.

Forfatter: Elisabeth Hovdhaugen.

Til tross for at utdanningssystemene i Norge, Spania og Belgia er svært ulike er valgene elevene gjør i videregående opplæring forbausende like. Dette gjelder særlig for elever fra utdannede familier, og  vi ser at foreldres utdanningsnivå betyr mest for elevenes valg.

detaljer

Tittel NIFU Innsikt 2019-17: Sosial ulikhet i elevers vei gjennom videregående opplæring i Bergen, Barcelona og Ghent
Kategori BRIEFS
Faglig ansvarligElisabeth Hovdhaugen
publikasjonsår2019