Norges FoU-innsats øker, men mindre enn før

NIFU Innsikt 2019:18.

Forfatter: Kaja Wendt.

Foreløpige tall for utgifter til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i Norge i viser at den samlede FoU-innsatsen utgjorde over 73 milliarder kroner i 2018. I løpende priser gir dette en økning på 4 milliarder fra 2017, tilsvarende 5,8 prosent. FoU-utgiftenes andel av BNP ligger på 2,07 prosent.

detaljer

Tittel Norges FoU-innsats øker, men mindre enn før
Kategori BRIEFS
Faglig ansvarligKaja Kathrine Wendt
publikasjonsår2019