Statsbudsjettet 2020 : Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2020

NIFU Innsikt 2019:19.

Forfattere: Egil Kallerud; Bo Sarpebakken.

Budsjettforslaget for 2020 fra Regjeringen Solberg vil anslagsvis gi en samlet bevilgning til forskning og utviklingsarbeid (FoU) på 38,9 mrd. kr. Det er nominelt om lag 850 mill. kr eller 2,2 prosent mer enn saldert budsjett for 2019. Rammebevilgningene til universiteter og høgskoler utgjør i 2020 om lag 32,6 mrd. kr. Det gir en nominell vekst i forhold til 2019 på vel 1,3 mrd. kr eller 3,7 prosent.

 

 

detaljer

Tittel Statsbudsjettet 2020
KategoriBRIEFS
Faglig ansvarligEgil Kallerud
Faglig ansvarligBo Sarpebakken
publikasjonsår2019