Fagskoleutdanningens kunnskapsbase

NIFU-rapport 2019:22.

Forfattere: Håkon Høst, Lars Lyby, Vera Schwach.

På oppdrag av Kompetanse Norge har NIFU undersøkt hva som er kunnskapsbasen i fagskoleutdanningene. Undersøkelsen bygger på utvalgte utdanninger innenfor tre store fagområder, teknisk, helse og økonomisk-administrative utdanninger

detaljer

Tittel Fagskoleutdanningens kunnskapsbase
KategoriRAPPORT
ForfatterHåkon Høst
ForfatterLars Lyby
ForfatterVera Schwach
publikasjonsår2019
isbn978-82-327-0433-0
issn1892-2597